Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013

ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΕΞΑΘΛΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.


Φίλες και φίλοι γονείς:
 
Σε στιγμές όπως αυτές που ζούμε το τελευταίο διάστημα, άπαντες ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των γονέων που εκπροσωπούμε. Χωρίς  χρωματισμούς και πολιτικές επιρροές, όλοι οι εκλεγμένοι από τον λαό αιρετοί, ΟΦΕΙΛΟΥΝ να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουμε τα κεκτημένα, αυτά που κάποιοι έχουν καταφέρει με τις πρακτικές τους να θέσουν σε αμφιβολία.   
Μετά την διάλυση της Δημόσιας Υγείας ακολουθεί η διάλυση της Δημόσιας Παιδείας!                                                               Οι γονείς , οι εκπαιδευτικοί, μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τους μαθητές, θα κρατήσουμε όλα τα σχολεία ΑΝΟΙΧΤΑ με όλους τους μαθητές και τους καθηγητές, αλλά και τους άλλους εργαζόμενους στα σχολεία, σχολικούς φύλακες και καθαρίστριες .
Απαιτούμε από όλους τους βουλευτές της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ, να κινηθούν για την άμεση απόσυρση των σχετικών διατάξεων, σεβόμενοι το ιερό δικαίωμα των χιλιάδων μαθητών  του Δήμου μας στη μόρφωση και το ιερό δικαίωμα των εκπαιδευτικών στην εργασία.
Επειδή κανείς δεν είναι ασφαλής πια, καλούμε τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και τους μαθητές του Δήμου Φυλής σε κοινό αγώνα:
1ον  ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΤΕΡΗΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ
2ον  ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΜΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ  ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
3ον   ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ  ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΜΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ   ΠΟΥ ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΕΞΑΘΛΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.

                                                                        ME EKTΙΜΗΣΗ  
                                                         
                                                                   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ
                          
                                        ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ                                       & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Τα άρθρα 80 και 81 όπως ψηφίστηκαν και καρατομούν τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση


ΑΡΘΡΟ 80
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
1.  Από την έναρξη του παρόντος νόμου, καταργούνται στους Δήμους οι θέσεις της ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου  χρόνου. 
Οι  υπάλληλοι των οποίων καταργούνται οι θέσεις και εφόσον κατείχαν τις θέσεις αυτές την 9η Ιουλίου 2013, τίθενται σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 του Ν. 4093/2012(Α΄ 222), όπως ισχύει.
 Οποιαδήποτε μετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων, που τίθενται σε διαθεσιμότητα έλαβε χώρα μετά την 9η Ιουλίου 2013, είναι αυτοδικαίως άκυρη.
 2. Το εδάφιο β’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνουν :     
 Α) υπάλληλοι με τουλάχιστον 67% ποσοστό αναπηρίας, πολύτεκνοι, εφόσον τα τέκνα συνοικούν με αυτούς και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών. 
Β) υπάλληλοι των οποίων ο, η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με το ν Κ.Φ.Ε. (κανονισμός φορολόγησης εισοδήματος), όπως ισχύει και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000,00 ευρώ, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. 
Γ) υπάλληλοι οι οποίοι δυνάμει νόμου ή δικαστικής  απόφασης, ασκεί  κατ’  αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000,00 ευρώ. 
Δ) υπάλληλοι των οποίων ο ή η σύζυγος τίθενται σε διαθεσιμότητα, δυνάμει του παρόντος νόμου. 
Ε) υπάλληλοι οι οποίοι έχουν ορισθεί δικαστικοί συμπαραστάτες, δυνάμει δικαστικής αποφάσεως  και συνοικεί με τον συμπαραστεκόμενο, ο οποίος έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000,00 ευρώ. 
Οι  υπάλληλοι  που πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων Α έως Ε, καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος εκ της παραγράφου 1 που τίθενται σε διαθεσιμότητα, μετατάσσονται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, ειδικότητας Διοικητικού, με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν, στο Δήμο στον οποίο ανήκε η θέση τους πριν την κατάργησή της με την παράγραφο 1. 
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των υποπαραγράφων Ζ1 και  Ζ2 του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222).
ΑΡΘΡΟ 81
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
1. Την 23-9-2013 καταργούνται στους Δήμους οι θέσεις των κλάδων ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ-και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας. Οι υπάλληλοι των οποίων και εφόσον κατείχαν τις θέσεις αυτές την 9η Ιουλίου 2013 εντάσσονται σε πρόγραμμα κινητικότητας σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ2 του ν. 4093/2012 (Α’222). 
Οποιαδήποτε μετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων, που τίθενται σε διαθεσιμότητα έλαβε χώρα μετά την 9η Ιουλίου 2013, είναι αυτοδικαίως άκυρη. 
Με κοινή απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των υπαλλήλων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου στην Ελληνική Αστυνομία ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 
Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του υπουργού Δ.Τ.Π.Π. ρυθμίζονται θέματα σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. του παρόντος άρθρου και τα ζητήματα ανάθεσης σ’ αυτούς επιπλέον αρμοδιοτήτων που αφορούν ιδίως την αστυνομία τάξης.
Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Δ.Τ.Π.Π. καθορίζονται τα επιμέρους θέματα άσκησης των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 4 καθώς και ζητήματα λειτουργικής συνεργασίας με τους οικείους δήμους ιδίως μέσω της από κοινού κατάρτισης ετήσιων σχεδίων δράσης. 
Με απόφαση του υπουργού Δ.Τ.Π.Π. ρυθμίζεται το αντικείμενο, το είδος και η διάρκεια της εκπαίδευσης που υφίστανται οι ανωτέρω υπάλληλοι με την ένταξη τους στην ΕΛ.ΑΣ. 
Με κοινή απόφαση των υπουργών Δ.Μ.Η.Δ. και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία αξιολόγησης, ο τύπος, το χρώμα και η σύνθεση της στολής τους, τα αναγκαία εφόδια και ο τύπος του δελτίου ταυτότητας με το οποίο εφοδιάζονται, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα ένταξης των υπαλλήλων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης Καταστημάτων Κράτησης. 
2. Το εδάφιο β’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνουν :   
Α) υπάλληλοι με τουλάχιστον 67% ποσοστό αναπηρίας, πολύτεκνοι, εφόσον τα τέκνα συνοικούν με αυτούς και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών. 
Β) υπάλληλοι των οποίων ο, η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. (κανονισμός φορολόγησης εισοδήματος), όπως ισχύει και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000,00 ευρώ, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. 
Γ) υπάλληλοι οι οποίοι δυνάμει νόμου ή δικαστικής  απόφασης, ασκεί  κατ’  αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000,00 ευρώ. 
Δ) υπάλληλοι των οποίων ο ή η σύζυγος τίθενται σε διαθεσιμότητα, δυνάμει του παρόντος νόμου. 
Ε) υπάλληλοι οι οποίοι έχουν ορισθεί δικαστικοί συμπαραστάτες, δυνάμει δικαστικής αποφάσεως  και συνοικεί με τον συμπαραστεκόμενο, ο οποίος έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000,00 ευρώ. 
ΣΤ) υπάλληλοι που υπηρετούν σε δήμο ο οποίος σύμφωνα με την απόφαση 11247/28-12-2012 «Αποτελέσματα Απογραφής πληθυσμού – κατοικιών 2011 που αφορούν στο μόνιμο πληθυσμό της χώρας» ΦΕΚ 3465/Β/28-12-2012 έχει κάτω από 5000 μόνιμους κατοίκους. 
Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων Α έως ΣΤ, καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος εκ των υπαλλήλων της παραγράφου 1 που εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας, μετατάσσονται αυτοδικαίως από τις 23/9/2013 σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ή ειδικότητας με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν αντιστοίχως ΠΕ διοικητικού – ΤΕ διοικητικού – ΔΕ διοικητικού ή ΥΕ συναφούς κλάδου ή ειδικότητας με διοικητικά καθήκοντα στον δήμο στον οποίο ανήκε η θέση τους πριν την κατάργηση της με την παράγραφο 1. 
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των υποπαραγράφων Ζ1 και  Ζ2 του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222). 
4.  Αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί με διατάξεις νόμου ή κανονιστικών πράξεων στη Δημοτική Αστυνομία, ασκούνται από 23-9-2013 από την ΕΛΑΣ. 
Η  μεταφορά των ανωτέρω αρμοδιοτήτων δεν θίγει τα έσοδα των Δήμων, που συνδέονται με τις αρμοδιότητες  αυτές. Τα  έσοδα αυτά συνεχίζουν να βεβαιώνονται και να εισπράττονται  από τους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις περί  είσπραξης των εσόδων τους. Τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των Δήμων, που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων, παραμένουν στην κυριότητά τους. 
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να καθορίζεται η παράλληλη άσκηση μίας ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από υπαλλήλους του Δήμου, κατόπιν ορισμού αυτών με απόφαση Δημάρχου. 
Με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δύναται να καθορίζεται επίσης ο αριθμός των αναγκαίων υπαλλήλων, η διάρκεια άσκησης της αρμοδιότητας, οι ώρες απασχόλησης των υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών. 
5. Για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου έως την 22.9.2013, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών , Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που εκδίδεται μετά από αίτημα της ΚΕΔΕ, μπορεί να ανατίθεται στην ΕΛ.ΑΣ, σε έναν ή περισσότερους Δήμους, η παράλληλη άσκηση μίας ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω αρμοδιοτήτων. Με την ίδια απόφαση, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων κατά το χρονικό διάστημα αυτό. 
Χρήσιμες πληροφορίες :        
Ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου σύμφωνα με το Κ.Φ.Ε., θεωρούνται: 
α) ο (η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήματα οποιασδήποτε πηγής,
β) άγαμα τέκνα, εφόσον:
i) είναι ανήλικα έως 18 ετών ή ,
ii) υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους,
γ) τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία:
i) τέκνα του φορολογούμενου,
ii) αδελφοί και αδελφές  των δύο συζύγων.
δ) ανιόντες,
ε) ανήλικα ορφανά από πατέρα και μητέρα που έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με το φορολογούμενο ή τον/τη  σύζυγο.
Οι υποπαράγραφοι Ζ1 και Ζ2 του ν.4093/2012 ΕΔΩ

Ηρέμησε...όλα μιά συνήθεια είναι!!Επέτειος της τούρκικης εισβολής στο Νησί σήμερα...
Πολλά τα χρόνια Κατοχής...
...μα δεν πειράζει!! Συνηθίσαμε!!
Νέα σχέδια διαρρέει η success Συμμορία.
Οχι...δεν είναι νέα μέτρα!!
Κάτι ψιλοαυξήσεις στη ΔΕΗ, νέοι τρόποι
φορολόγησης των ΙΧ.
Ψιλοπράματα...Συνηθισμένα!! 


...Οπως κάθε καλοκαίρι, έτσι και φέτος μας έχουν πρήξει
 με τους ελέγχους που κάνουν οι αρμόδιοι σε τουριστικές
 περιοχές, όπου, κάθε χρόνο, διαπιστώνονται χιλιάδες
 παραβάσεις...
...άντε να περιμένεις να "πέσει" ο ΦΠΑ!!
Επαναλαμβανόμενο δούλεμα...
...έφυγε ο boss σόϊμπλε...
Πίσω έμειναν οι Συνεργάτες και οι Σκλάβοι...
Να...καλοπερνάμε ρε!!  
 ...ώρες δύσκολες περνάει ο Πάρης εκ Κοζάνης...
Μπεκρούλιακα τον ανεβάζουν, μακάκα τον κατεβάζουν!!
...τα "συντρόφια" του.
  Οϊμέ!!
Σαμαράς προς εαυτόν: να σου γαμήσω το κεφάλι!!
 Συγχαρητήρια στον πρωθυπουργό και στο επικοινωνιακό 
του επιτελείο που μας χάρισαν  μία σπάνια ευκαιρία
 να τον δούμε σε ένα ρεσιτάλ, χαμηλής αυτοπεποίθησης
 και αυτοεκτίμησης.
Πραγματικά σπάνιο ντοκουμέντο!!
 .........................................
 Πήρα χαρτί, μολύβι, διαβήτη και μοιρογνωμόνιο και 
κατέληξα στο συμπέρασμα πως τούτη η βδομάδα ήταν η πιο
 success της κυβερνητικής Συμμορίας!!
1) Πέρασε το πολυνομοσχέδιο δια περιπάτου.
2) Απέρριψε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση 
εξεταστικής για την ΕΡΤ, με την υποστήριξη 
της δημαραλητείας.
3) Πέρασε το σχέδιο νόμου για την ΝΕΡΙΤ των ιδιωτών.
4) Δέχτηκε τον Επικυρίαρχο Σόϊμπλε, με χουντικές 
απαγορεύσεις, χωρίς...απώλειες γι αυτήν.
5) Εστειλε τον ΧοντροΠροδότη Μπενιζέλο στην Αγκυρα
στην  επέτειο εισβολής στο Νησί, 
όπου διαπραγματεύτηκε -ανεπιβεβαίωτο ακόμα- την 
αλλαγή των γεωργαφικών δεδομένων στο Αιγαίο!!
6) Διαπίστωσε για άλλη μιά φορά πως οι κοινωνικές 
αντιδράσεις είναι από...καναπεδάτες έως λουόμενες!!
 Χαλάρωσε και μή φοβού!!
ΟΛΑ μιά συνήθεια είναι!!
Ο καναπές σε αναζητά!!

Μήπως αυτός είναι ο λόγος που μένουν απλήρωτοι οι εργαζόμενοι του Δήμου Φυλής;

ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ: Μήπως;: Μια Συναυλία καλοί μου άνθρωποι Κυριάκος Γκίκας: "Μια  Συναυλία  αλλά αυτή τη φορά στην Νέα Μάκρη να οργανωθεί από μια ομ...

Μήπως;

Μια Συναυλία καλοί μου άνθρωποιΚυριάκος Γκίκας: "Μια Συναυλία αλλά αυτή τη φορά στην Νέα Μάκρη να οργανωθεί από μια ομάδα αλλά χωρίς ψηφοθηρικούς λόγους μιας και οι Δημοτικές εκλογές είναι κοντά !!!"

Ζητάς τόσα λίγα, μα και τόσα πολλά, καλέ μου Κυριάκο.... άσε τους.. νεκρούς να περπατάνε... κι όσο ζήσουν...
Ο Δήμαρχος Μαραθώνα Ιορδάνης Λουίζος και η Δημοτική Αρχή, έχουν άλλα να νοιαστούν... 
Τα σκουπίδια, σημαίνουν... χρήμα... πολύ χρήμα... μαύρο χρήμα... για όσους τα
θέλουν... μαύρο, σαν την ψυχή τους..
Πόπη Σουφλή

Καλημέρα Σας !!!Μια Συναυλία καλοί μου άνθρωποι- όμορφα ανθρώπινα - ειρηνικά !!  για το ΧΥΤΑ Γραμματικού αλλά να γίνει στην ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ???????

Καλοκαίρι είναι τι κάθεστε ??????

Πότε θα ακουστεί η φωνή ΜΑΣ ???????

Ο ΧΥΤΑ είναι έτοιμος και από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να λειτουργήσει !!

Οι "κακές" "Καλές"  γλώσσες  μέσα στα Υπουργεία ( φήμες ????)  λένε ότι στα μέσα Αυγούστου θέλουν να στείλουν απορρίμματα !!! Θέλουν να λειτουργήσουν το ΧΥΤΑ Γραμματικού το γρηγορότερο !!!Μια Συναυλία αλλά αυτή τη φορά στην Νέα Μάκρη να οργανωθεί από μια ομάδα αλλά χωρίς ψηφοθηρικούς λόγους μιας και οι Δημοτικές εκλογές είναι κοντά !!!Wake Up !!! Wake Up !!! Wake Up !!!K.G
πηγή:http://attikanea.blogspot.gr/

Μήπως αυτός είναι ο λόγος που μένουν απλήρωτοι οι εργαζόμενοι του Δήμου Φυλής;

Να τους τελειώσουμε εμείς, πριν μας τελειώσουν εκείνοι


ΕΛΜΕ  Άνω Λιοσίων - Ζεφυρίου - Φυλής
Να τους τελειώσουμε εμείς, πριν μας τελειώσουν εκείνοι
Το Υπουργείο Παιδείας έγραψε και πάλι στα παλιά του τα παπούτσια την Βουλή και τους Δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας, αλλά και τους υπαλλήλους που υπουργεύει, δηλαδή υπηρετεί, όπως κάνει και η ακροδεξιά ομάδα που μας κυβερνά ένα χρόνο τώρα. Την Παρασκευή, 12/7/2013, στις… 4.30μμ, πριν ακόμη ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο για τις απολύσεις, με μια  παράνομη εγκύκλιο ζήτησε απ’ τις Διευθύνσεις ΔΕ να ξεκινήσουν τις διαδικασίες για τις απολύσεις των εκπαιδευτικών, ζητώντας πιστοποιητικά γι’ αυτούς που εξαιρούνται σύμφωνα με το σχέδιο νόμου. Η προθεσμία συγκέντρωσης των δικαιολογητικών, σύμφωνα με την εγκύκλιο, τελείωσε την Δευτέρα, 15/7/2013, πριν την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου!!! Προς τι αυτή η ανεξήγητη βιασύνη απ’ το Υπουργείο Παιδείας; Να δείξουν καλή διαγωγή στους άνωθεν εντολοδόχους της Τρόικας ή υποκρύπτει κάτι άλλο;
Ταυτόχρονα, ανάρτησε στο διαδίκτυο σε κοινή θέα όλα τα στοιχεία των υπό απόλυση
συναδέλφων καταλύοντας κάθε έννοια προσωπικού δεδομένου και προσβάλλοντας προσωπικά κάθε ένα ξεχωριστά από αυτούς. Είναι ντροπή τους και γιατί κανένα άλλο όνομα απολυόμενου από τους σχ. φύλακες και τους δημ. αστυνομικούς δεν δημοσιοποιήθηκε με αυτόν τον τρόπο. Η ΟΛΜΕ οφείλει να προσφύγει στα δικαστήρια άμεσα, προστατεύοντας την αξιοπρέπεια των συναδέλφων και εκθέτοντας τους κάφρους. 
Την Δευτέρα, 15/7/2013, είχε αποφασιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας από της 2 ΕΛΜΕ της περιοχής στη Διεύθυνση ΔΕ Δ. Αττικής για να καταδικαστεί αυτή η παράνομη και εκβιαστική διαδικασία και κυρίως οι αποφάσεις για τις χιλιάδες απολύσεις συναδέλφων. Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν μαζική συγκέντρωση και πορεία ενάντια στις πολλές χιλιάδες απολύσεις που ανακοινώθηκαν, αλλά και σχεδιάζονται σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (κατάργηση οριστική συλλογικών Συμβάσεων, ωραρίου και διεκδίκησης ασφαλιστικών μέτρων). Οι εργαζόμενοι κατέληξαν στη Διεύθυνση ΔΕ απαιτώντας την διακοπή της προαναφερθείσας παράνομης διαδικασίας. Η απαίτηση αυτή έγινε τελικά σεβαστή από τον Αναπληρωτή Διευθυντή με το κλείσιμο των γραφείων, χωρίς να αποσταλούν τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί μέχρι την ώρα εκείνη. Είχε προηγηθεί σύσκεψη πάνω από 40 συναδέλφων και αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστή η Διεύθυνση ΔΕ λόγω της απεργίας και τη επόμενη ημέρα.
Την Τρίτη, 16/7/2013, στις 6.45 το πρωί, εκπαιδευτικοί με επικεφαλής τα ΔΣ των δύο ΕΛΜΕ, που συγκεντρώθηκαν στην έδρα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να περιφρουρήσουν την Πανεργατική Απεργία αντιμετώπισαν ένα… απρόσμενο γεγονός. Κάποιοι ήδη βρίσκονταν στα γραφεία πριν την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας, με την είσοδο της υπηρεσίας κλειδωμένη. Ήταν ο αναπληρωτής Διευθυντής εκπαίδευσης με το γραμματέα του ΠΥΣΔΕ, τον υπεύθυνο διοικητικών θεμάτων και μια υπάλληλο των διοικητικών θεμάτων, για να διεκπεραιώσουν την παράνομη διαδικασία αποστολής των ελλιπών στοιχείων των απολυμένων εκπαιδευτικών, που οι εργαζόμενοι είχαν σταματήσει την προηγούμενη ημέρα. Μετά από παρέμβαση των εκπροσώπων των ΕΛΜΕ οι τέσσερεις  αποχώρισαν.
Ποιος έδωσε εντολή να ανοίξουν τα γραφεία της Διεύθυνσης τα ξημερώματα εκτός ωραρίου λειτουργίας για την αποστολή στοιχείων, προερχόμενα μάλιστα από παράνομη διαδικασία; Για τον αναπληρωτή Διευθυντή εκπαίδευσης θα μπορούσε κανείς να αντιληφθεί τον ρόλο του. Γιατί οι υπόλοιποι εργαζόμενοι δέχτηκαν να πάνε ξημερώματα να διεκπεραιώσουν μια διαδικασία που αφορούσε συναδέλφους τους που απολύονται; Σκέφτηκαν την ζωή των απολυμένων που καταστρέφεται; Σκέφτηκαν ότι μπορεί να είναι οι επόμενοι που θα απολυθούν;
Ο φονικός οδοστρωτήρας της Τρόικας θα συμπαρασύρει τους πάντες και τα πάντα, αν δεν τον σταματήσουμε και δεν ανατρέψουμε αυτή την πολιτική και τους υπηρέτες της. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να δημιουργηθούν μεταξύ μας συνθήκες δωσιλογισμού και προδοσίας. Το συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών και όλων των εργαζομένων αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και αποφασιστικά τέτοιες πρακτικές με το συνεχή αγώνα, τη δύναμη και την αλληλεγγύη.

ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΤΩΡΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΕΕ - ΔΝΤ
Το ΔΣ της  ΕΛΜΕ

Πουθενά ο Δήμος Φυλής…


Σταχυολογούμε από Δελτίο Τύπου του ΟΣΚ, με ημερομηνία 16 Ιουλίου 2013: 

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 3.700 περίπου μαθητές θα βρεθούν σε νέα σχολικά κτίρια, ενώ άλλοι 10.700 μαθητές θα χρησιμοποιήσουν τα αναβαθμισμένα τους κτίρια, μετά από την ολοκλήρωση 36 έργων του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων. Είκοσι επτά (27) νέα έργα συνολικού κόστους 45 εκ. € πρόκειται να παραδοθούν έως την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, για χρήση από 11.700 μαθητές. Παράλληλα το πρώτο εξάμηνο 2013 παραδόθηκαν εννέα (9) έργα συνολικού κόστους 19 εκ. € για 2.700 μαθητές. Όλα τα παραπάνω έργα μελετήθηκαν και κατασκευάσθηκαν από την ΟΣΚ ΑΕ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, το ΕΠΠΕΡΑΑ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το δάνειο που έχει συνάψει η ΟΣΚ ΑΕ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το πολυσύνθετο πρόγραμμα βελτίωσης της σχολικής στέγης σε όλη τη χώρα υλοποιήθηκε αποκλειστικά με τη συμβολή του ολιγομελούς προσωπικού του οργανισμού (120 άτομα, εκ των οποίων 60 οι είναι μηχανικοί). Αναλυτικά οι σχολικές μονάδες οι οποίες παραδόθηκαν το πρώτο τρίμηνο 2013: 

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις μονάδες που παραδόθηκαν από τον ΟΣΚ ΚΛΙΚ ΕΔΩΓια να μην κουράζεστε, όμως, επισημαίνουμε ότι στον πίνακα δεν υπάρχει καμιά σχολική μονάδα στο Δήμο Φυλής. Και πώς να υπάρχει, όταν προ μηνός, ο ΟΣΚ ενημέρωσε τις Ενώσεις Γονέων Άνω Λιοσίων και Ζεφυρίου ΚΛΙΚ ΕΔΩ ότι όλα τα ζητήματα σχολικής στέγης του Δήμου Φυλής, εκκρεμούν, εξαιτίας του, από το 2009;

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!Ανοικτή επιτροπή αγώνα Φυλής Εκπαιδευτικών, Γονέων, Μαθητών, Φορέων κι Εργαζομένων

ΧΘΕΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΕΓΙΝΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ.
Η ΠΡΩΙΝΗ ΩΡΑ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΙΟ
ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ.
ΠΑΡΑΒΡΕΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΩΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΙ
ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΜΕ, ΣΤΗΝ ΕΡΜΟΥ, ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, 22/7, ΣΤΙΣ 12μμ, ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΦΟΡΕΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ ΚΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΓΙΝΕΙ  ΣΤΙΣ 7μμ, ΣΤΗΝ  ΕΛΕΥΣΙΝΑ. ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΟΣΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ. ΕΠΙΣΗΣ, ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 24/7, 7μμ,
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΓΚΡΑΒΑΣ, ΤΑΫΓΕΤΟΥ 60, ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ, ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ.

ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΩΡΑ,

ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΝΑ ΠΑΡΕΙ Η ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ. ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΙ
ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ Η ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥ ΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ.

ΤΟΝΙΣΑΜΕ ΟΤΙ ΕΠΕΙΓΕΙ ΝΑ ΣΤΗΘΕΙ ΚΙΟΣΚΙ Ή ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΤΗΝ  ΠΛΑΤΕΙΑ, ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ. ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ;;; ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΟΡΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ, ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΕΦΕΡΑ ΠΡΙΝ, ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΚΙΟΣΚΙ-ΤΡΑΠΕΖΙ;;;

ΘΑ ΦΤΙΑΧΤΟΥΝ ΤΟ ΣΚ 2 ΠΑΝΩ. ΤΟ ΕΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΣΤΟ ΚΙΟΣΚΙ
ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ. ΠΟΥ;;;
ΜΠΗΚΑΝ 10 ΜΑΥΡΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΣΕ ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ-ΣΕΚ.

ΠΡΟΤΑΘΗΚΕ ΝΕΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΗ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 11/7, ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ. ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΥΤΟ ΕΓΡΑΨΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ ΣΕ Α4 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΣΕ Α3, ΣΑΝ ΑΦΙΣΕΤΑ, ΝΑ ΤΟ ΚΟΛΛΗΣΟΥΜΕ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ. ΔΕΙΤΕ ΑΝ ΘΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ.

ΕΠΙΣΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ Ο,ΤΙ ΞΕΧΑΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.Ανοικτή επιτροπή αγώνα Φυλής
Εκπαιδευτικών, Γονέων, Μαθητών, Φορέων κι Εργαζομένων  
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!
ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 20.000 ΜΑΘΗΤΕΣ
ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 2.500 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ,
ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ  ΤΟΥΣ 2.500 ΣΧ. ΦΥΛΑΚΕΣ,
ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 3.500 ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ
 ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ
ΟΧΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
 ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Αρνούμαστε τις εγκληματικές αποφάσεις των υποτακτικών της τρόικας που τσακίζουν τη ζωή της ελληνικής νεολαίας κι όλης της κοινωνίας. Οργανώνουμε τον αγώνα μας μέχρι την ανατροπή των άδικων, βάρβαρων κι απάνθρωπων αυτών μέτρων. Παλεύουμε για το δικαίωμα για αξιοπρεπή εργασία όλων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ,
ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
 ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ  ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ,
 ΠΑΙΔΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ-ΡΕΥΜΑ-ΝΕΡΟ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΛΑΟ

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΕ – ΔΝΤ

Φίλες και φίλοι γονείς:
Σε στιγμές όπως αυτές που ζούμε το τελευταίο διάστημα, άπαντες ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των γονέων που εκπροσωπούμε. Χωρίς  χρωματισμούς και πολιτικές επιρροές, όλοι οι εκλεγμένοι από τον λαό αιρετοί, ΟΦΕΙΛΟΥΝ να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουμε τα κεκτημένα, αυτά που κάποιοι έχουν καταφέρει με τις πρακτικές τους να θέσουν σε αμφιβολία.   
Μετά την διάλυση της Δημόσιας Υγείας ακολουθεί η διάλυση της Δημόσιας Παιδείας!                                                   Οι γονείς , οι εκπαιδευτικοί, μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τους μαθητές, θα κρατήσουμε όλα τα σχολεία ΑΝΟΙΧΤΑ με όλους τους μαθητές και τους καθηγητές, αλλά και τους άλλους εργαζόμενους στα σχολεία, σχολικούς φύλακες και καθαρίστριες .
Απαιτούμε από όλους τους βουλευτές της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ, να κινηθούν για την άμεση απόσυρση των σχετικών διατάξεων, σεβόμενοι το ιερό δικαίωμα των χιλιάδων μαθητών  του Δήμου μας στη μόρφωση και το ιερό δικαίωμα των εκπαιδευτικών στην εργασία.
Επειδή κανείς δεν είναι ασφαλής πια, καλούμε τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και τους μαθητές του Δήμου Φυλής σε κοινό αγώνα:
1ον  ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΤΕΡΗΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΜΟΡΦΩΣΗ
2ον  ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΜΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ  ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
3ον  ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ  ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΜΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ   ΠΟΥ ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΕΞΑΘΛΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.

                                                                        ME EKTΙΜΗΣΗ  
                                                         
                                                                   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ
                          
                                        ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ                                       & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ