Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

Η ΑΝΑΡΧΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΙΑ

Γιατί οι μαθητές χαίρονται όταν ακούν το σχολικο κουδούνι?
Ποιά είναι η σχέση του σχολείου με τα ενδιαφέροντα των παιδιών?
Γιατί το σχολείο αναπαράγει τις κοινωνικές ανισότητες?
Σε ποιό βαθμό μπορεί το παιδί να συμμετέχει στη διαμόρφωση του σχολικού προγράμματος?
Κατά πόσον το σχολείο προάγει την κριτική σκέψη?
Ποιές δυνατότητες δίνει το σχολείο στα παιδιά για έρευνα, ανακαλυπτική μάθηση και πειραματισμό?
Κατά πόσον προάγει τη συνεργασία και κατά πόσο τον ανταγωνισμό?
Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να στεκόμαστε προσοχή κάθε πρωί και να ψέλνουμε θρησκευτικές προσευχες?
Γιατί όλα τα σχολεία είναι ίδια, με ορθογώνιες τάξεις και θρανία στη σειρά?
Γιατί ο δάσκαλος κάθεται σε ψηλότερο σημείο απ' ότι οι μαθητές?
Σε τι ακριβώς συνεισφέρει η συνεχής αξιολόγηση και η τιμωρία?

Αυτά είναι κάποια από τα δικά μας ζητήματα, αυτά στα οποία θα εστιάσουμε και θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε καταργώντας τα σχολικά κελιά, και προτάσσοντας την ελευθεριακή παιδεία.

Η εκπαιδευτική κρίση θα λυθεί με τους όρους των μαθητών
Γιατί οι μαθητές χαίρονται όταν ακούν το σχολικο κουδούνι?
Ποιά είναι η σχέση του σχολείου με τα ενδιαφέροντα των παιδιών?
Γιατί το σχολείο αναπαράγει τις κοινωνικές ανισότητες?
Σε ποιό βαθμό μπορεί το παιδί να συμμετέχει στη διαμόρφωση του σχολικού προγράμματος?
Κατά πόσον το σχολείο προάγει την κριτική σκέψη?
Ποιές δυνατότητες δίνει το σχολείο στα παιδιά για έρευνα, ανακαλυπτική μάθηση και πειραματισμό?
Κατά πόσον προάγει τη συνεργασία και κατά πόσο τον ανταγωνισμό?
Γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να στεκόμαστε προσοχή κάθε πρωί και να ψέλνουμε θρησκευτικές προσευχες?
Γιατί όλα τα σχολεία είναι ίδια, με ορθογώνιες τάξεις και θρανία στη σειρά?
Γιατί ο δάσκαλος κάθεται σε ψηλότερο σημείο απ' ότι οι μαθητές?
Σε τι ακριβώς συνεισφέρει η συνεχής αξιολόγηση και η τιμωρία?

Αυτά είναι κάποια από τα δικά μας ζητήματα, αυτά στα οποία θα εστιάσουμε και θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε καταργώντας τα σχολικά κελιά, και προτάσσοντας την ελευθεριακή παιδεία.

Η εκπαιδευτική κρίση θα λυθεί με τους όρους των μαθητών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου